ATM Construct S.A.


este o societate pe actiuni cu capital integral privat si este specializata in construcţii civile si industriale si transporturile rutiere de marfuri. Compania noastra beneficiaza de experienta dobandita de-a lungul a 30 de ani de activitate, fiind dedicati parteneriatelor pe termen lung.

ATM Construct S.A. reprezinta o echipa inovativa, flexibila si stabila, formata din specialisti cu experienta in domenii precum transporturile rutiere interne si internationale de marfuri, constructiile civile si industriale si industria petroliera. Personalul calificat si experienta indelungata garanteaza competenta si calitatea superioara a serviciilor si lucrarilor efectuate.

Avem la dispozitie o dotare complexa ce cuprinde mijloace de transport specializate, utilaje si echipamente specifice in domeniul constructiilor petroliere.

Toata gama de servicii prestate de ATM Construct se desfasoara atat in conformitate cu cerintele legale cat si cu respectarea standardelor de siguranta, calitate si mediu, astfel incat activitatea desfasurata sa fie in deplina siguranta pentru personal, contractori si beneficiari.

Misiunea companiei este de a oferi solutii adecvate, rapide, perfect adaptate necesitatilor fiecaruia dintre partenerii nostri, intr-un climat bazat pe incredere, profesionalism si preturi competitive.


Politica Companiei


Compania ATM CONSTRUCT se angajeaza sa furnizeze cadrul organizatoric si resursele necesare realizarii obiectivelor sistemului de management integrat implementat. Orientarea catre client este un principiu fundamental dupa care ATM CONSTRUCT isi desfasoara intreaga activitate.

Pentru realizarea obiectivelor calitatii ATM CONSTRUCT isi ia angajamentul de a:

 • Executa lucrari si furniza servicii de calitate, in domeniile de activitate ale ATM CONSTRUCT, avand la baza cerintele legislatiei in domeniul transporturilor precum si normele care guverneaza sectorul constructiilor;
 • implementa un sistem de management al calitatii performant care cuprinde atat parametrii de calitate ai lucrarilor/serviciilor prestate, cat si programe de management derulate pentru asigurarea si controlul calitatii, in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015;
 • stabili si monitoriza sistematic obiectivele calitatii, pentru a ne asigura de eficacitatea sistemului nostru de management integrat;
 • selectiona furnizori conform unor criterii clar definite ce corespund standardelor calitatii, pe care organizatia noastra se obliga sa le respecte.
 • identifica mijloace adecvate de lucru si adaptarea continua a procedurilor, in scopul satisfacerii exigentelor clientilor;
 • cultiva in randul personalului propriu competenta, responsabilitatea si o atitudine de parteneriat pozitiv;
 • instruieste si evalueaza continuu personalul pentru a asigura calificarea acestuia la nivelul exigentelor cerute;
 • asigura un climat de conlucrare favorabil dezvoltarii relatiilor interpersonale si interprofesionale;


Protectia mediului este o preocupare permanenta pentru compania ATM CONSTRUCT ce se implica activ in imbunatatirea continua a performantelor de mediu. Suntem constienti ca putem influenta pozitiv mediul inconjurator, motiv pentru care ne asiguram de:

 • respectarea tuturor cerintelor legale in vigoare privind protectia mediului;
 • imbunatatirea continua a performantelor de mediu prin implementarea unui sistem de management de mediu Tn conformitate cu standardul SR EN ISO 14001 :2015;
 • reducerea semnificativa a deseurilor rezultate in urma activitatilor companiei noastre in scopul prevenirii poluarii mediului;


Prin politica organizatiei se urmareste innoirea periodica a flotei de autovehicule si utilaje cu scopul de a reduce in permanenta emisiile CO2.
Constienti de importanta eficientei sistemului de management de mediu, tot personalul ATM CONSTRUCT, ale caror activitati pot avea impact asupra mediului inconjurator, sunt instruiti, cunosc, aplica si raspund de respectarea prevederilor sistemului de management de mediu precum si prevederile legislatiei in vigoare referitoare la mediu, aplicabile serviciilor realizate de compania noastra.
Privind Sanatatea si Securitatea Ocupationala, compania ATM CONSTRUCT se angajeaza:

 • sa asigure realizarea unui nivel ridicat de performanta in domeniul Sanatatii si Securitatii Ocupationale, prin respectarea cerintelor legale si implementarea unui sistem de management in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 45001:2018;
 • sa asigure resursele adecvate implementarii politicii si strategiei in domeniu;
 • sa asigure conditiile pentru cunoasterea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului la toate nivelurile din companie;
 • sa determine implicarea angajatilor in implementarea politicii si in realizarea obiectivelor Sanatatii si Securitatii Ocupationale stabilite;
 • sa asigure resursele necesare pregatirii tuturor angajatilor pentru indeplinirea sarcinilor si responsabilitatilor lor.Pentru realizarea obiectivelor de responsabilitate sociala, conducerea ATM CONSTRUCT se angaJeaza:

 • sa furnizeze toate resursele necesare pentru implementarea si mentinerea corespun­zatoare a Sistemului de Management al Responsabilitatii Sociale in conformitate cu cerintele standardului international RS-8000
 • sa analizeze periodic politica si performantele Sistemului de Management al Responsabilitatii Sociale pentru a se asigura de imbunatatirea continua, tinand cont de schimbarile cadrului legislativ;
 • sa se asigure ca politica in domeniul responsabilitatii sociale este implementata, mentinuta, comunicata si accesibila intregului personal, dar si furnizorilor sau subcontractorilor cu care colaboreaza.

Politica in SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT, respectiv de calitate, mediu, securitate si sanatate ocupationala, responsabilitate sociala se adreseaza personalului ATM CONSTRUCT indiferent de locul de munca sau nivelul de pregatire al acestora. Acestia au obligatia de a indeplini cerintele stabilite in manual, proceduri, instructiuni de lucru si alte documente aplicabile propriului domeniu de activitate.