Juridic

POLITICA ŞI OBIECTIVELE
DE MANAGEMENT INTEGRAT


Suntem constienti de faptul ca putem influenta in bine mediul inconjurator, satisfactia clientilor si starea de sanatate a oamenilor!
Pe noi ne preocupa rezolvarea CURATA a unor probleme cum sunt: emisiile de CO2, deversarile de ape uzate, deseurile din demolari, abaterile de la cerintele specificate si riscurile specifice activitatilor desfasurate in domeniul constructiilor.

Pentru noi, ATM CONSTRUCT , managementul integrat al calitatii, de mediu, al sanatatii si securitatii ocupationale si al responsabilitatii sociale se asociaza cu angajamentul de a:
•  imbunatati continuu si simultan performantele in domeniul calitatii si mediului prin imbunatatirea eficacitatii proceselor noastre;
•  preveni poluarea,
•  ne conforma cerintelor impuse prin lege si altor cerinte la care subscriem, referitor la calitatea serviciilor furnizate si la aspectele noastre de mediu, de sanatate si securitate ocupationale si resposabilitate sociala.

Asiguram implementarea si monitorizarea acestei politici prin focalizarea pe urmatoarele obiective generale:
•  pondere mai mare de 90% a gradului de satisfactie al partilor interesate, generat de performantele noastre de mediu, calitate, sanatate si securitate ocupationale si responsabilitate sociala;
•  cresterea numarului de angajati implicati in procesul continuu de identificare-evaluare-prioritizare aspecte de mediu si pericole pentru sanatate si securitate ocupationale si riscuri asociate acestor riscuri;
•  scaderea continua a numarului de plangeri primite in legatura cu performantele noastre de mediu, calitate, sanatate si securitate ocupationale, si responsabilitate sociala;

Pentru a ne asigura de atingerea acestor obiective, am implementat, mentinem si imbunatatim continuu sistemul de management integrat al calitatii, de mediu, al sanatatii si securitatii ocupationale si al responsabilitatii sociale conform cu cerintele din standardele internationale SR EN ISO 9001:2015, respectiv SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 45001:2018 si RS-8000.

Alocam, fara ezitare, toate resursele necesare eficacitatii sistemului nostru de management integrat!

Director general,
reprezentant al Conducerii pentru managementul integrat,
Ing. Stefan Ion Popescu

RELATII CU INVESTITORIISuntem o societate pe actiuni, infiintata conform prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, societate detinuta public, asa cum prevede Legea nr.297/2004, privind piata de capital, fiind inregistrata la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare - Oficiul pentru Evidenta Valorilor Mobiliare (Certificat de inregistrare nr.2222/2002).  

Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 231.902.5 lei, fiind impartit intr-un numar de 92.761 actiuni nominative cu valoare nominala de 2.5 lei/actiune.   

Actionariatul societatii, alcatuit in totalitate din persoane fizice, are urmatoarea structura:

   •  Popescu Stefan Ion - director general - 43,48 %
•  Kusztos Alexandru - director general adjunct - 21,81%
•  Persoane fizice - 34,71%